Snow covered norwegian fjords

VÅRT ANSVAR

Vi är fast beslutna att bidra till att implementera hälsa och säkerhet, miljöinitiativ, etisk handel och företagens sociala ansvar (CSR). Vi tar detta ansvar på allvar eftersom vi tror att det inte bara är viktigt idag utan också avgörande för en hållbar framtid. Tillsammans med våra anställda, kunder och partners strävar vi kontinuerligt efter att nå våra hållbarhetsmål.

Norwegian fjords

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Granberg AS med dotterbolag är måna om att du ska känna dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

HÅLLBARHET

Det är avgörande att ha hållbarhet förankrat i hela företagskulturen och affärsverksamheten. Granberg är ett certifierat företag enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär ett målinriktat arbete för att möta myndigheters, vår marknads och övriga intressenters krav och förväntningar.

pulpit rock in the fog

RAPPORTERA OETISKT BETEENDE

Om du har upplevt eller misstänkt oetisk aktivitet i vår leverantörskedja eller att Granbergs riktlinjer inte följs kan du rapportera detta säkert och anonymt till oss genom att använda vårt rapporteringsformulär för oetiska metoder.

Anmäl din oro anonymt genom att klicka på länken nedan.

Green dot

GRÖN PUNKT

Vi vill se till att våra produkter levereras så miljövänligt förpackade som möjligt. Som medlem i Grønt Punkt Norge AS stödjer vi program för återvinning av använda förpackningar. Grønt Punkt Norge ansvarar för finansiering och drift av program för återvinning av de flesta typer av förpackningar. Grønt Punkt Norge erbjuder en helhetslösning för framtiden genom återvinning och Granberg AS är naturligtvis medlem. I Sverige är vi medlemmar av Näringslivets Producentansvar (f d FTI) som är vår motsvarighet till norska Grønt Punkt.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' godkänner du att vi kan samla information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och marknadsföring.